دسته بندی
زیر مجموعه
عنوان
Data pager
12
 Page 1 of 2, items 1 to 10 of 11.
128استانداردهای جهانی بنادر 
 لطفاً به پیوست مراجعه نمائید. 
129استانداردهای زیست محیطی و بهداشتی بنادر 
 لطفاً به پیوست مراجعه نمائید.
130دستور العمل واگذاری بنادر 
 لطفاً به پیوست مراجعه نمائید.
131نمونه قرارداد واگذاری بنادر 
لطفاً بپیوست مراجعه نمائید.
132الگوهای مدیریتی بنادر-تجارب جهانی 
لطفاً بپیوست مراجعه کنید. 
133دستورالعمل محیط زیست و ایمنی و ضوابط میزان برداشت آبزیان 
لطفاً بپیوست مراجعه کنید
134زمین شناسی وژئومورفولوژی بنادر 
لطفاً بپیوست مراجعه کنید 
135مختصات جغرافيايي بنادر و مراکز تخليه صيد استانهاي ساحلي کشور 
لطفاً بپیوست مراجعه کنید
136مدیریت زیست محیطی و ایمنی در بنادر 
لطفاً بپیوست مراجعه کنید
137مورفولوژی سواحل 
لطفاً بپیوست مراجعه کنید
عنوان:

شرح :


فایلهای پیوست

تصاویر پیوست

كليه حقوق اين پورتال متعلق به سازمان شیلات ایران مي باشد تاریخ آخرین بروزرسانی :

تاریخ آخرین بروزرسانی :