دسته بندی
زیر مجموعه
عنوان
Data pager
 Page 1 of 4, items 1 to 10 of 33.
186ميانگين قيمت آبزيان در آذرماه سال 1395  
18سالنامه آماري  سازمان شيلات ايران هر ساله به منظور شفاف سازي عملکرد سازماني ، ارائه آمار و اطلاعات شيلاتي به مراجع ذيربط ، مخاطبان و جامعه علمي کشور، آمار و اطلاعات بخشي از فعاليت هاي شيلاتي را در قالب سالنامه آماري سازمان شيلات ايران چاپ و در اختيار عموم قرار مي دهد. اين سالنامه در سه فصل توليد و مصرف آبزيان، امکانات توليد و سرمايه گذاري ، صادرات ، صنايع شيلاتي و قيمت آبزيان توسط دفتر برنامه و بودجه سازمان و با همکاري معاونت هاي تخصصي تهيه و تدوين مي گردد.   
52ميانگين قيمت آبزيان 
ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته اول ارديبهشت ماه
33حمايت از سرمايه گذاري 
جهت مشاهده به فايل هاي پيوست مراجعه نماييد.
207ميانگين قيمت آبزيان در اسفندماه سال 1395  
67توزيع استاني اعتبارات صندوق توسعه ملي موضوع بند (د ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1393 
 با سلام

    احتراما به پيوست تصوير نامه شماره 1894/1841/93 مورخ 12/03/1393 معاونت برنامه ريزي و اقتصادي تحت عنوان مدير عامل محترم بانک کشاورزي منضم به توزيع استاني اعتبارات صندوق توسعه ملي موضوع بند (د ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1393 ارسال ميگردد،  مقتضي است با رعايت دقيق سه بند اشاره شده در نامه معاونت محترم برنامه ريزي و اقتصادي وزارتخانه  اقدام لازم بعمل آيد .

رجبعلي قربانزاده
مديرکل دفتر برنامه ريزي و بودجه
49كليه دستورالعمل ها و مصوبات گروه بودجه  
دستورالعمل
113ميانگين قيمت آبزيان در بهمن ماه سال 1394  
104ميانگين قيمت آبزيان آذرماه  
120ميانگين قيمت آبزيان در اسفندماه سال 1394  
عنوان:

شرح :


فایلهای پیوست

تصاویر پیوست

كليه حقوق اين پورتال متعلق به سازمان شیلات ایران مي باشد تاریخ آخرین بروزرسانی :

تاریخ آخرین بروزرسانی :