امروز : شنبه 17 خرداد 1399 بروزرسانی:1399/03/17
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
30360 ضوابط صدور موافقت اصولی تامین شناور پرساینر صید تون ماهیان1399/02/06-
30361ضوابط صدور موافقت اصولی تامین کشتی لانگ لاینر صید تون ماهیان و تغییر روش صید سایر کشتی های صیادی دارای پروانه صید به این روش صید1399/02/06--
فایلهای پیوست
جلد سالنامه آماري شيلات مربوط به سالهاي 92 و 93 سالنامه آماري سازمان شيلات مربوط به سالهاي 92 و 93 جلد سالنامه آماري شيلات طي سالهاي 82 تا 92 سالنامه آماري سازمان شيلات طي سالهاي 82 تا 92 سالنامه آماري شيلات طي سالهاي 79 تا 88 سالنامه آماري شيلات طي سالهاي 79 تا 89 سالنامه آماری سازمان شیلات ایران 1397-1392 جلد سالنامه 1397-1392 جلد سالنامه 1397-13921
تصاویر پیوست