امروز : دوشنبه 31 خرداد 1400 بروزرسانی:1400/03/31

گالری تصاویر
برای دیدن تصاویر بعدی روی تصویر کلیک نمایید

11:41 AM 1400/03/12 تعداد بازدید: 2

اجلاس كميسيون تون ماهيان اقيانوس هند (iotc ) در سال جاري شامل جلسات كميته پايبندي، اداري و مالي و اجلاس اصلي از تاريخ 11 خرداد ماه به صورت مجازي آغاز شد و تا 21 خرداد ادامه خواهد داشت. 


به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران، سطح زيان درشت (تون ماهيان و شبه تون ماهيان) بخش قابل توجهي از حجم صيد و تجارت آبزيان را در فعاليت هاي شيلاتي كشور به خود اختصاص مي دهد. سياست گذاري و برنامه ريزي بهره برداري از ذخاير مذكور در سطح اقيانوس هند و كشورهاي ساحلي مربوطه توسط كميسيون تون ماهيان اقيانوس هند (iotc) كه يك سازمان منطقه اي و تحت نظر سازمان خوار و بار كشاورزي fao است انجام مي شود و مباحث تخصصي و تصميم گيري هاي كلان، هر ساله در جلسات اختصاصي اين كميسيون و با حضور و مشاركت كشورهاي عضو مورد بررسي قرار مي گيرد.
بر اساس اين گزارش، نمايندگان سازمان شيلات ايران از جمله معاون صيد و بنادر ماهيگيري سازمان و مديران و كارشناسان دفاتر ذيربط معاونت صيد و بنادر ماهيگيري با حضور در اين جلسات از مواضع تخصصي و منافع ملي كشور در عرصه مديريت بهره برداري از ذخاير مذكور دفاع مي نمايند.
مباحث و موضوعات مطروحه در اين جلسات در كارگاه هاي تخصصي شامل تون ماهيان ساحلي، تون ماهيان گرمسيري، منقار ماهيان، آمار صيد ضمني، اكوسيستم، روش ها و غيره دركميته علمي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نتايج ذيربط در اجلاس اصلي ارائه مي شود و مورد تصميم گيري و توافق كشورهاي عضو قرار مي گيرد تا هماهنگي لازم براي پيگيري مراحل اجرا و بومي سازي الزامات و مصوبات در كشورهاي ذينفع بعمل آيد.

فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)