امروز : پنج شنبه 14 فروردین 1399 بروزرسانی:1399/01/10

گالری تصاویر خبر

11:01 AM 1398/12/26 تعداد بازدید: 128
  جانشين مديركل و معاون صيدوبنادرماهيگيري شيلات مازندران گفت: ضوابط و اصول بهداشتي واقدامات پيشگيرانه مقابله با ويروس كرونادرجامعه صيادي مازندران رعايت مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران به نقل از شيلات مازندران،  كريم زاده با اعلام اينكه اهميت و خطرات بيماري ناشي ازويروس كرونا ورعايت اصول بهداشتي بايد توسط همه افرادو قشرهاي جامعه مورد توجه جدي  قرارگيرد گفت: حدود۴۲۰۰ صياد مازندران درقالب تعاوني هاي صيادي پره , درشش ماهه نيمه دوم سال با صيدوعرضه آبزيان دريايي نقش مهمي درتامين بخشي ازپروتيين سالم ومورد نياز جامعه ( ماهي) دارند، به طوري كه فعاليت تعاوني هاي صيادي پره باصيدسالانه بيش از ۴ هزارتن انواع ماهيان استخواني به ارزش اقتصادي حدود ۴ هزارميليارد ريالي ازلحاظ درآمدزايي، اشتغال زايي ونيز تامين پروتيين، به عنوان يكي از شاخص هاي اقتصادي مهم استان محسوب مي‌گردد.

  جانشين مديركل و معاون صيدو بنادر ماهيگيري شيلات مازندران درادامه به اقدامات پيشگيرانه بهداشتي درجامعه صيادي استان اشاره كردو افزود : استفاده ازموادضدعفوني كننده , دستكش وماسك وتاكيدبر شستشوي دست ها باآب وصابون وسايرموارد ازجمله نكاتي است كه توسط جامعه صيادي مورد توجه قرار مي‌گيرد.

  كريم زاده درپايان تصريح كرد: درراستاي پيشگيري از شيوع اين ويروس به جامعه صيادي اطلاع رساني شده ضمن ساماندهي بازارماهي ورعايت اصول بهداشتي،  پيشنهادات و راهكارهاي متعددي به مراجع ذيربط ارائه شد كه: توزيع دستكش وماسك واقلام بهداشتي درمبادي ورودي بازارها،  احداث حوضچه ضدعفوني براي ضدعفوني كردن كفش هاي افراد براي تردد دربازار، خودداري ازپاك كردن ماهي درمحل فروش وعرضه، عملياتي نمودن خريد ايتنرنتي و... ازجمله اين پيشنهادات و اقدامات بوده است.

فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)