امروز : پنج شنبه 14 فروردین 1399 بروزرسانی:1399/01/10

گالری تصاویر خبر

10:34 AM 1398/11/13 تعداد بازدید: 268
با همكاري مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي، مديريت شيلات و امور آبزيان و مديريت جهاد كشاورزي شهرستان هاي مراغه، سراب و جلفا سايت هاي الگويي ترويجي شيلات براي اولين بار با هدف ارتقاي بهره وري مزارع پرورش ماهيان قزل آلا راه اندازي مي شود. 

به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران، جعفروند مدير شيلات استان در راستاي راه اندازي و اجرايي شدن اين سايت ها گفت: با توجه به اينكه در برنامه ششم توسعه بخش مهمي از افزايش عملكرد توليد در مزارع پرورشي را منوط به   ارتقاي بهره وري كرده است   به منظور تحقق اين هدف با همكاري و هماهنگي مديريت هاي ترويج و شهرستان اقدام به تدوين برنامه اي متناسب تحت عنوان سايت هاي الگويي نموده ايم.
وي ادامه داد: اختلاف معني داري بين ميانگين توليد بهره برداران با توليد كنندگان نمونه يك منطقه مشاهده مي شود كه با بررسي هاي كارشناسي مشخص مي شود كه با ايجاد تغيير در برخي متغير ها كه بيشتر به مديريت مزرعه برمي گردد مي توان با كاهش هزينه هاي توليد كارايي مزرعه را افزايش داد و يا با اصلاح و تغيير سيستم پرورش و سيستم مكانيزاسيون مزرعه اثر بخشي عوامل توليد را بهبود داد، با بهبود كارايي و اثر بخشي توليد بهره وري آب و توليد نيز ارتقا مي يابد. بنابر اين در صدد هستيم كه در هر سايت الگويي حدود 20 مزرعه را كه ميانگين توليد يكساني دارند را گزينش و يك مورد را كه استعداد بيشتري براي بهبود شرايط و همكاري دارد انتخاب و هماهنگ با ساير مزارع در يك فرايند آموزشي و ترويجي قرار گيرند. 
مدير شيلات آذربايجان شرقي افزود: در اين روش چون بهره برداران خود مستقيما در جريان تغيير و بهبود شرايط قرار مي گيرند آموزش موثر و كاربردي بوده و تغيير رفتار مورد انتظار در گروه هدف به سرعت تحقق مي يابد.
جعفروند خاطر نشان كرد: در اولين سال در سه شهرستان جنوبي، شمالي و شرقي استان سايت هاي خود را انتخاب نموده ايم و با پيشرفت كار در سال هاي بعدي شهرستان هاي ديگر نيز افزوده خواهند شد و اميد مي رود با برنامه ريزي دقيق و هماهنگ ميانگين توليد در كليه مزارع به ميزان قابل توجهي از محل ارتقاي بهره وري افزايش يابد.

فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)