امروز : پنج شنبه 23 مرداد 1399 بروزرسانی:1399/05/23

گالری تصاویر
برای دیدن تصاویر بعدی روی تصویر کلیک نمایید

11:01 AM 1399/05/11 تعداد بازدید: 2

باحضور دكتر اسحاقي مديركل شيلات استان مازندران، دكتر كريم زاده معاون صيدو بنادر ماهيگيري شيلات استان، دكترعباس زاده معاون آبزي پروي و مهندس حسين زاده معاون برنامه ربزي ومنابع ,كارشناسان پژوهشكده اكولوژي درياي خزر، روساي ادارات شيلات شهرستان ها و هيات مديره شركت تعاوني پره شهيد كارگر جلسه هم انديشي بررسي پايش كمي بچه ماهيان سفيد حاصل از تكثير طبيعي در استخرهاي ايجادشده دراراضي جايگاه هاي پره و نيز شيل ايجادشده  دررودخانه‌ها درمحل سالن شهيد سردارسليماني اين اداره كل برگزارشد.


به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران، برگزاري جلسه هم انديشي بررسي پايش كمي بچه ماهيان توليدي طرح كمك به تكثيرطبيعي ماهيان سفيد در اداره كل شيلات مازندران درابتداي اين نشست دكترقاسم كريم زاده معاون صيدو بنادر ماهيگيري ضمن ارائه گزارشي از عملكرد اجراي طرح دراستان گفت: شيلات مازندران به منظور بازسازي ذخاير آبزيا ن درياي خزر دردومسير تكثير و رهاسازي بچه ماهيان درمراكز بازسازي و حفاظت ازذخاير ژنتيكي ( تكثيرنيمه مصنوعي) و نيز تكثيرطبيعي بچه ماهيان بامشاركت تشكلات صيادي ازطريق احداث استخر درجايگاه‌هاي صيد تعاوني  پره و نيز شيل گذاري دررودخانه‌ها اقدام مي‌نمايد تابتواند توسعه پايدار صيد وصيادي رافراهم نمايد.

درادامه پس از ارائه نظرات ازسوي حاضرين درجلسه, دكترحسن اسحاقي مديركل شيلات مازندران تلاش درجهت بازسازي ذخاير آبزيان درياي خزر رايكي ازماموريتهاي شيلات دانست و تلاش , وحدت رويه وتعامل شيلات مازندران, پژوهشكده اكولوژي درياي خزر و نيز مشاركت فعال و آگاهانه اتحاديه و تشكلهاي شيلاتي را در طرح كمك به تكثير طبيعي, سازنده و عامل موفقيت طرح از مرحله احداث استخر تا رهاسازي بچه ماهيان برشمرد و تصريح كرد: بي شك توسعه روحيه تعامل و مشاركتي دراين    طرح  زمينه‌هاي توسعه پايدار صيدو صيادي رادرآينده براي خود جامعه صيادي فراهم خواهدكرد.
فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)