امروز : شنبه 17 خرداد 1399 بروزرسانی:1399/03/17

گالری تصاویر خبر

8:49 AM 1399/02/31 تعداد بازدید: 2
با كشت سيست آرتمياي درياچه اروميه در 20 هكتار از طرح توليد و پرورش سيست و بيوماس شهرداري بندر شرفخانه شهرستان شبستر، استان آذربايجان شرقي در سال جهش توليد عملا وارد فاز اجرايي طرح هاي مورد نظر توليد اين منبع پر ارزش شيلاتي در حاشيه درياچه اروميه مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران، جعفروند مدير شيلات و امور آبزيان آذربايجان شرقي، هدف از توليد و توسعه پرورش سيست و بيوماس آرتمياي درياچه اروميه را حفظ ذخائر ژنتيكي اين موجود با ارزش درياچه در جهت پايداري توليد، رشد اقتصادي و رونق اشتغال مولد حاشيه درياچه دانست و گفت: اراضي حاشيه درياچه اروميه كه داراي خاك شور و غير قابل زراعي هستند و آب شور و لب شور در اين اراضي موجود است، از اين پتانسيل، به خوبي مي توانيم در جهت توليد آرتميا استفاده كنيم. 
وي ادامه داد: سيست و بيوماس آرتميا غذاي مصرفي انواع آبزيان به خصوص ميگو و ماهي است و سالانه جهت تامين سيست آرتمياي مورد نياز براي توليد و تغذيه مزارع پرورشي ميگو و ماهي مجبور هستيم آن را با واردات به كشور و خروج ارز اقدام نماييم. 
مدير شيلات و امور آذربايجان شرقي افزود: در سال گذشته سه منطقه از استان از جمله رحمانلوي شهرستان عجبشير، شرفخانه شهرستان شبستر و دشت تبريز ( شهرستان اسكو ) براي اين منظور در نظر گرفته شد و در سال جاري طرح رحمانلو با سرمايه گذاري بخش خصوصي در مساحتي به وسعت 50 هكتار وتوان توليد سالانه 30 تن بيوماس و 4 تن سيست در سال، همچنين طرح شرفخانه شبستر در مساحتي به وسعت 40 هكتار و با توان توليد 20 تن بيوماس و 3 تن سيست در سال با سرمايه گذاري شهرداري منطقه و به لحاظ پتانسيل بالقوه منطقه طرح دشت تبريز با امكانات زهكشي و چاه هاي موجود و استخرهاي آماده در برنامه كاري براي شروع عمليات اجرايي شيلات استان قرار دارد . 
جعفروند، فعاليت در توليد آرتميا را هم براي كشور و هم براي سرمايه گذاران از لحاظ اقتصادي بسيار سود آور دانست و گفت: تنها با راه اندازي تمام ظرفيت دو پروژه رحمانلو و شرفخانه 20 در صد از ميزان واردات سيست به كشور كاسته خواهد شد و با برنامه اي كه داريم، تا نيل به خودكفايي كامل پيش خواهيم رفت. 

فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)