↞كشاورزي، جهش توليد و امنيت غذايي 
امروز : یکشنبه 15 تیر 1399 بروزرسانی:1399/04/15

  • میگو           :816 دلار
  • خاویار        :159106 دلار
  • ماهی و سایر : 368417 دلار
  • مجموع        :528339 دلار

  • میگو           :تن31885
  • خاویار        :0.38 تن
  • ماهی و سایر :111218 تن
  • مجموع       :143103.38 تن